google-site-verification=sZMYhol2iwI7CM7giobtMwrdJDnUSg44N1jkOA0SGFs
top of page

תאר"ן - תחנת אירוע רב נפגעים

מהי ניידת תאר"ן?

ניידת תאר"ן היא אמבולנס ייעודי שיועדה במיוחד לשימוש באירועים רבי נפגעים. כל ניידת כזו מאובזרת במיוחד עם ציוד רב שמאפשר לצוותי ההצלה לתת לנפגעים טיפול מציל חיים במקום האירוע ובזמן הפינוי לבית החולים.

taaranBg.png

אר"ן, או אירוע רב נפגעים, הוא אירוע שמביא פצועים רבים מעבר ליכולות הטיפול הרגילות של צוותי ההצלה והחירום ושמספר המטפלים וכמות הציוד לא תמיד מספיקה.

למרבה הצער, לישראל יש ניסיון רב בהתמודדות עם אירועים רבי נפגעים בעקבות גלי הפיגועים ברחבי הארץ. בהגעה לאירוע רב נפגעים על הצוותים לעבוד בצורה שונה מאשר היו עובדים בה במצב חירום רגיל מתוך מטרה להציל חיים רבים ככל שאפשר בנסיבות מאתגרות אלה.

כתגובה לאירועים קשים אלה הוקמו ניידות תאר"ן ייעודיות על מנת להגביר מאד את המשאבים שקיימים בשטח לצורך טיפול ופינוי נפגעים.

קרן יוסף תרמה למגן דוד אדום ניידת תאר"ן מאובזרת במלואה לזכר מייסדת הארגון, גב' דוריס מיינצר ז"ל.

bottom of page