מכירת מוצרי בטיחות

לצד הפרוייקטים הרבים להגברת מודעות לבטיחות בבית ובחוץ, אנו מוכרים מוצרי בטיחות במחירי עלות ולעתים במחירים מסובסדים על מנת לאפשר לכל אחד לרכוש מוצרים חיוניים אלו.

"בזכות לגלאי העשן שרכשנו דרך קרן יוסף, התעוררנו וניצלנו משריפת ענק שהתחילה בביתנו  וברוך ה' חיינו ניצלו!"

שלי ברמן גרפשטיין